You can order Long Acrylic Block 50 x 150 x 15mm

Long Acrylic Block 50 x 150 x 15mm

Size / colour:

50 x 150 x 15mm  £3.50 

Price each: £3.50